Přihlásit

Proděkanka pro vnější vztahy

Ing. Jana Vitvarová, PhD.

 • Strategie, řízení, koordinace a zabezpečení činností týkajících se všech forem propagace a prezentace vzdělávacích a tvůrčích aktivit fakulty v tuzemsku i v zahraničí
 • Příprava, kontrola a aktualizace vnitřních fakultních předpisů a norem týkajících se vnějších vztahů fakulty a jejich průběžná aktualizace (partnerské programy)
 • Spolupráce na úrovni univerzity zejména s prorektory pro rozvoj
 • Propagace fakulty na středních školách, koordinace Dnů otevřených dveří, veletrhů pro střední školy typu Gaudeamus, Academia apod.
 • Komunikace směrem k odborné i laické veřejnosti, koordinace aktivit a zajištění letních škol, celoživotní vzdělávání apod.
 • Koncepce a průběžná aktualizace komunikačních kanálů fakulty (sociální sítě, web)
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav