Přihlásit

Směrnice děkana

3/2020 – Směrnice o garantech studijních programů a oborů, účinné od 18. srpna 2020
2/2020 – Statut Ceny Jiřího Zelenky, účinné od 22. června 2020
1/2020 – o organizaci doktorských studijních programů na FM TUL; REVIZE 01, účinné od 1.7.2021

2/2016 Organizace doktorských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií; REVIZE 02

Studenti, kteří k datu 1. 7. 2021 již absolvovali SDZ, se pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce řídí směrnicí č. 2/2016.

 

3/2019 - Přehled režijních nákladových středisek Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
2/2019 - Přehled pracovišť Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
1/2019 - Směrnice k organizaci předmětů Projekt, Bakalářská práce a Diplomová práce; REVIZE 01, účinné od 1.10.2021
2/2017 Směrnice děkana o stipendiích za vynikající studijní výsledky studentů BSP a NMSP FM; REVIZE 04, účinné od 8.10.2021
1/2017 Směrnice děkana o upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
3/2016 Stipendia studentů doktorského studia Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií; REVIZE 05, účinné od 1.7.2021
VD Uznávání absolvovaných částí studia
OD 1/2012 Rozsah činnosti, kompetence a odpovědnost tajemníka FM
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav