Přihlásit

Směrnice děkana

1/2022 – Pravidla pro realizaci příchozích a odchozích mobilit na FM, účinné od 1. října 2022
2/2022 – Stipendia studentů bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci, účinné od 12. září 2022
2/2022 - Guidelines for Awarding Scholarships to Students of Bachelor’s and Master’s Study Programmes at the Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies at TUL; R00, valid from 12.9.2022
3/2020 – Směrnice o garantech studijních programů a oborů a o oborových komisích na FM; REVIZE 01, účinné od 25.10.2023
2/2020 – Statut Ceny Jiřího Zelenky, účinné od 22. června 2020
1/2020 – o organizaci doktorských studijních programů na FM TUL; REVIZE 01, účinné od 1.7.2021
1/2020 - on the organisation of doctoral study programmes at the FM TUL; R01, valid from 1.7.2021

2/2016 Organizace doktorských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií; REVIZE 02

Studenti, kteří k datu 1. 7. 2021 již absolvovali SDZ, se pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce řídí směrnicí č. 2/2016.

Students who passed the SDE before 1 July 2021 shall be governed by Directive No. 2/2016 for the submission of their application for defence of their DTH.

 

3/2019 - Přehled režijních nákladových středisek Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
2/2019 - Přehled pracovišť Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
1/2019 - Směrnice k organizaci předmětů Projekt, Bakalářská práce a Diplomová práce; REVIZE 02, účinné od 17.5.2023
1/2017 Směrnice děkana o upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
3/2016 Stipendia studentů doktorského studia Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií; REVIZE 06, účinné od 12.9.2022
3/2016 Guidelines for Awarding Scholarships to Doctoral Students at the Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies; R06, valid from September 12, 2022

 

VD Uznávání absolvovaných částí studia
OD 1/2012 Rozsah činnosti, kompetence a odpovědnost tajemníka FM
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav