Přihlásit

Složení vědecké rady 2024–2027

Předseda
1. doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D., děkan (Ústav mechatroniky a technické informatiky,
    FM TUL)

Členové TUL
2. prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. (Ústav nových technologií a aplikované informatiky,
    FM TUL a CxI TUL)
3. doc. Ing. Petr Henyš, Ph.D. (Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TUL)
4. doc. Dr. Ing. Mgr. Jaroslav Hlava (Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM TUL)
5. prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. (Ústav informačních technologií a elektroniky, FM TUL)
6. prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. (Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TUL
    a Oddělení fyzikálních měření, CxI TUL)
7. prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D. (Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM TUL)
8. doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. (Katedra strojírenské technologie, FS TUL)
9. prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld (Katedra strojírenské technologie, FS TUL)
10. prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (Katedra matematiky, FP TUL)
11. prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. (Ústav informačních technologií a elektroniky, FM TUL)
12. doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. (Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TUL)
13. doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. (Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TUL)
14. doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (Katedra fyziky, FP TUL)
15. prof. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. (Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM TUL)
16. doc. RNDr. Karel Žídek, Ph.D. (Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TUL)

Externí členové
17. prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. (FEL, ČVUT v Praze)
18. prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (FEKT, VUT Brno)
19. prof. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. (FS, ČVUT v Praze)
20. prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
21. doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (FAV, ZČU v Plzni)
22. prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. (FS, ČVUT v Praze)
23. doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (FEKT, VUT Brno)
24. doc. Ing. Martin Pustka, Ph.D. (VÚTS, a.s.)
25. doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D. (FIT, ČVUT v Praze)

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav