Přihlásit

Habilitační řízení

Zveřejňování údajů o zahájení habilitačního řízení na FM TUL


Uchazeč: Ing. Leoš Oldřich Kukačka, Ph.D. (TUL, FM, Ústav mechatroniky a technické
informatiky)
Zahájení řízení: 31. 8. 2023
Obor: Technická kybernetika
Název habilitační práce: LED Lamps and the Assessment and Modeling of the Effect of Temporal Light Modulation on Human Vision

Podkladové materiály uchazeče o habilitační řízení:
- Žádost o zahájení habilitačního řízení pro obor Technická kybernetika
- Profesní životopis
- Kvalitativní hodnocení
- Kvantitativní hodnocení

  Dodatečné podklady pro kvantitativní hodnocení v habilitačním řízení (Tento dokument
  obsahuje přehledný souhrn uplatňovaných bodů za vědecko-výzkumnou, pedagogickou a
  akademickou činnost s uvedenými detaily, za co jsou jednotlivé body uplatňovány.)

  - Vědecko-výzkumná činnost,
  - Pedagogická činnost,
  - Akademická, projektová a organizační činnost,
  - Potvrzení o autorských podílech na vědeckých publikacích,
  - Užitný vzor, IEEE Senior Membership, Inovační vouchery, Potvrzení o absolvované
      zahraniční
stáži, Organizace tutorialu na konferenci ICHQP 2022
  - Doporučující dopis
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchazeč: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. (TUL, FM, Ústav mechatroniky a technické
                 informatiky a TUl, CxI, Oddělení mechatronických systémů a robotiky)
Zahájení řízení: 1. 6. 2023
Obor: Technická kybernetika
Název habilitační práce: Problematika generování offline trajektorií průmyslových robotů při výrobě kompozitních konstrukcí

Podkladové materiály uchazeče o habilitační řízení:
- Žádost o zahájení habilitačního řízení pro obor Technická kybernetika
- Profesní životopis
- Přehled pedagogické praxe
- Seznam vědeckých a odborných prací
- Přehled absolvovaných stáží
- Kvalitativní hodnocení
- Kvantitativní hodnocení
- Dodatečné podklady pro kvantitativní hodnocení – detailní popis kvantitativních kritérií
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchazeč: MSc. Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D. (TUL, CxI, Oddělení environmentální
                 chemie)
Zahájení řízení: 10. 3. 2023
Obor: Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce: Laser-mediated manipulation of matter at the nanoscale

Podkladové materiály uchazeče o habilitační řízení:
- Žádost o zahájení habilitačního řízení pro obor Aplikované vědy v inženýrství
- Profesní životopis
- Podkladové materiály k habilitačnímu řízení obsahující
   a. přehled pedagogické činnosti od str. 53 pdf souboru,
   b. přehled projektů a grantů,
   c. přehled publikační činnosti.
- Kvalitativní hodnocení
- Kvantitativní hodnocení
   Dodatečné podklady pro kvantitativní hodnocení
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled habilitačních řízení uskutečněných na FM TUL naleznete [zde]

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav