Přihlásit

Členové OR EE

Složení oborové rady doktorských studijních programů P0588D130006 Environmentální inženýrství a P0588D130007 Environmental Engineering

 • doc. Ing. Jan ŠEMBERA, Ph.D., Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci (předseda OR)
 • prof. Dr. Ing. Miroslav ČERNÍK, CSc., Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TU v Liberci
 • doc. Ing. Milan HOKR, Ph.D., Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Ing. Eduard HULICIUS, CSc., Oddělení polovodičů, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. v Praze
 • prof. Ing. Pavel JANOŠ, CSc., Katedra environmentální chemie a technologie, Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem
 • prof. Ing. Naďa RAPANTOVÁ, CSc., Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava
 • prof. Ing. Josef ŠEDLBAUER, Ph.D., Katedra chemie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
 • doc. Ing. Josef TRÖGL, Ph.D., Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem
 • Prof. dr hab. inž. Maria Ząbkowska-Wacławek, Institute of Environmental Engineering and Biotechnology, University of Opole
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 • dr hab. Zbigniew Ziembik, Institute of Environmental Engineering and Biotechnology, University of Opole
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav