Přihlásit

Popis studia DSP EE

 

Doktorský studijní program: P0588D130007 Environmental Engineering (EE)
                                               P0588D130006 Environmentální inženýrství (EI)

Studijní program „Environmentální inženýrství" připravuje tvůrčí vědecké pracovníky v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím individuálního vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti. V průběhu studia se předpokládá práce na konkrétních vědeckých projektech ve spolupráci se zahraničním pracovištěm, čemuž odpovídá i povinná stáž. Absolventi se uplatní především jako vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, výzkumných a vývojových organizacích a ve školství jako vysokoškolští učitelé či vedoucí výzkumných projektů.

Absolvent doktorského studijního programu „Environmentální inženýrství" ovládá pokročilé experimentální i teoretické nástroje studia problémů spojených s životním prostředím a k jejich řešení používá inženýrský přístup. Absolvent má zejména znalosti o fyzikálních, chemických a biologických měřeních kvalitativních i kvantitativních ukazatelů v životním prostředí, provádění laboratorních experimentů nebo modelování jejich výsledků a aplikaci výsledků v praxi. Dále je schopen na základě těchto znalostí a výsledků práce navrhovat konkrétní aplikace pro praxi, optimalizovat jejich parametry a sledovat jejich účinnost. Svůj odborný profil si dotváří volbou z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů.

Typická témata dizertačních prací:

 • Physical principles and sources of external interference, its interaction with the cardiostimulators and other wearable electronics on living bodies;
 • Heterogeneous activation of peroxides by iron nano-structures;
 • Development of bioplastic electrospun fibres and membranes based on natural hydrocolloids and their potential applications in environmental and food packaging;
 • Nanofibers and membranes based on renewable polymers: fabrication, characterization and its potential applications;
 • Environmental data analyses for groundwater supply sustainability;
 • Prediction of climate change influences to slope stability;
 • Preparation of nano gels, and composite fibers for potential applications;
 • Core-shell nanoparticles for detection and removal of pollutants from the environment;
 • The study of microbial population dynamics in the membrane bioreactors treating industrial wastewaters.
 • Microbiology in a deep geological repository for a radioactive waste - the offer for PhD position in Environmental Engineering.

 

Za podpory projektu Příprava mezinárodního doktorského programu "Environmental Engineering", registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002660, vznikl nově akreditovaný mezinárodní doktorský studijní program Environmental Engineering.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav