Přihlásit

Autoreferáty disertačních prací

Rok 2023
 1. Ing. Tomáš Jakubík ˆ 14.3.2023
 2. Ing. Jiří Hlubuček ˆ 14.3.2023
 3. Ing. Jiří Junek ˆ 14.3.2023
 4. Ing. František Kaván ˆ 14.3.2023

Rok 2022
 1. Ing. Miroslava Rysová ˆ 11.3.2022
 2. Mgr. Marie Czinnerová ˆ 11.3.2022
 3. Ing. Bc. Martin Huněk, M.Eng. ˆ 11.3.2022
 4. Ing. Jakub Eichler ˆ 11.3.2022
 5. Ing. Jiří Čech ˆ 11.3.2022
 6. Shereen Abouelazayem ˆ 14.3.2023
 7. Ing. Martin Lasota ˆ 14.3.2023
 8. Ing. Martin Vít ˆ 14.3.2023

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019
 1. Ing. Pavel Exner ˆ 11.3.2022
 2. Ing. David Vápenka ˆ 11.3.2022
 3. Ing. Jan Lukášek ˆ 11.3.2022
 4. Ing. Václav Řidký ˆ 11.3.2022
 5. Ing. Nikita Zemtsov ˆ 11.3.2022
 6. Ing. Jan Čejka ˆ 11.3.2022

Rok 2014
 1. Ing. Petr Pfeifer: Reliability Assessment and Advanced Measurements in Modern Nanoscale FPGAs ˆ 26.4.2016
 2. Ing. Pavel Dostrašil: Kinetostatická syntéza krokových mechanizmů s klasickou a elektronickou vačkou ˆ 26.4.2016
 3. Nguyen Thien Chuong: Automatic speech recognition of Vietnamese ˆ 26.4.2016
 4. Ing. Lukáš Zedek: Modelování transportně - chemických procesů ˆ 26.4.2016
 5. Ing. Julie Volfová: Modelování následků vlivu životního prostředí na veřejné zdraví s využitím socioekonomických kategorií v podmínkách České republiky ˆ 26.4.2016
 6. Ing. Bc. Jiří Primas: Vliv elektrických veličin na Biefeld-Brownův efekt ˆ 26.4.2016
 7. Ing. Bc. Michal Malík: Vliv mechanických veličin na síly působící v kondenzátorech s asymetrickými elektrodami ˆ 26.4.2016
 8. Ing. Alena Rodová: Interakce nanoželeza s těžkými kovy a jejich využití v sanačních technologiích ˆ 26.4.2016
 9. Ing. Jiří Kopal: Generalized Gram-Schmidt Process: Its Analysis and Use in Preconditioning ˆ 26.4.2016
 10. Ing. Tomáš Náhlovský: Aplikace fuzzy metod řízení pro regulaci teploty přehřáté páry ˆ 26.4.2016
 11. Ing. Lukáš Steiger: Mirror alignment control for COMPASS RICH-1 detector at Cern ˆ 26.4.2016
 12. Ing. Jitka Hübnerová: Weda - nový architektonický styl pro World-Wide-Web architekturu ˆ 26.4.2016
 13. Ing. Miloš Kodejška: Adaptivní metody potlačování přenosu vibrací: řesšení rezonančních a širokofrekvenčních úloh ˆ 26.4.2016
 14. Ing. Jiří Horčička: Počítačová analýza obrazu textilních struktur ˆ 26.4.2016
 15. Ing. Michal Balatka: Simulační model šíření kapalné látky po zemském povrchu ˆ 26.4.2016

Rok 2009
 1. Ing. Lenka Kretschmerová : Vybrané nelineární vlastnosti piezoelektrických křemenných rezonátorů. ˆ 26.4.2016
 2. Ing. Tomáš Mikolanda : Studium silového působení mezi permanentními magnety. ˆ 26.4.2016
 3. Ing. Ondřej Zelinka : Měření rozměrů a pozic objektů s využitím CCD snímače. ˆ 26.4.2016
 4. Ing. Pavel Pirkl : Mapování prostředí a plánování trajektorie pohybu mobilního robotu. ˆ 26.4.2016
 5. Ing. Jana Ehlerová : Spectrophotometric Determination of Equilibrium Constants and Speciation of Aqueous Systems over a Wide Range of Temperature and Pressure. ˆ 26.4.2016
 6. Ing. Jaroslav Nosek : Laboratorní výzkum a modelování transportních vlastností nanoželeza. ˆ 26.4.2016
 7. Mgr. Jiří Vraný : Lokalizace algoritmů pro řazení výsledků vyhledávání informací na webu. ˆ 26.4.2016
 8. Ing. Tomáš Martinec : Měření teplotních polí pomocí kontaktních metod měření. ˆ 26.4.2016
 9. Ing. Václav Čejka : Vývoj teorie a metod měření s časově neekvidistantním vzorkováním u strojů poháněných rotující hřídelí. ˆ 26.4.2016
 10. Ing. Josef Chudoba : Modelování dynamické spolehlivosti užitím markovské analýzy. ˆ 26.4.2016
 11. Ing. Jiří Jeníček : Počítačové modelování dýchajících fasád s důrazem na vizualizaci. ˆ 26.4.2016
 12. Ing. Richard Charvát : Počítačové modelování dýchajících fasád s důrazem na vizualizaci. ˆ 26.4.2016
 13. Ing. Aleš Lufinka: Řízení plošiny se šesti stupni volnosti s ohledem na bezpečnost zkoušeného objektu. ˆ 26.4.2016
 14. Ing. Jiří Mareš: Časově-frekvenční analýza nestacionárních signálů. ˆ 26.4.2016
 15. Ing. Vit Lédl: Fotopolymerní záznamová média pro použití v holografické interferometrii. ˆ 26.4.2016


Rok 2007
 1. Ing. Petr Červa: Řízená a neřízená adaptace na mluvčího v systémech rozpoznávání řeči. ˆ 26.4.2016
 2. Ing. Jan Kolorenč: Tvorba a adaptace lingvistické vrstvy pro systém rozpoznávání mluvené češtiny. ˆ 26.4.2016
 3. Ing. Jan Koprnický: Electric Conductivity Model of Discharge Lamps. ˆ 26.4.2016
 4. Ing. Petr Mrázek: Elektromechanické řízení maloprůměrových pletacích strojů. ˆ 26.4.2016
 5. Ing. Leoš Beran: Analýza zkratového proudu a jeho tepelného účinku v malých asynchronních motorech. ˆ 26.4.2016
 6. Mgr. Miroslav Dressler: Interpolační metody pro konstrukci ploch. ˆ 26.4.2016
 7. RNDr. Klára Císařová: Hodnocení numerické citlivosti reálných hydrogeologických modelů pro účely jejich kalibrace. ˆ 26.4.2016
 8. Ing. Pavel Klouček: Měření a vyhodnocení hmotnostní nestejnoměrnosti lineárních textilních útvarů. ˆ 26.4.2016
 9. Ing. Petr Přívratský: Řízení distribuovaných pohonů určených pro vysokorychlostní aplikace. ˆ 26.4.2016
 10. Ing. Martin Diblík: Elektrické pohony pro dynamicky náročné aplikace. ˆ 26.4.2016
 11. Ing. Jiří Jelínek: Měřící systémy pro studium fermentačních procesů. ˆ 26.4.2016
 12. Ing. Zbyněk Mader: Diagnostický systém jádrově založených SoC obvodů s nízkými nároky na paměť. ˆ 26.4.2016
 13. Mgr. Lenka Rukavičková: Vývoj metodiky hydraulického testování rozpukaného masivu. ˆ 26.4.2016
 14. Mgr. Martin Slavík: Modelování standardních termodynamických vlastností vodných roztoků kyslíkatých organických sloučenin za vysokých teplot a tlaků. ˆ 26.4.2016
 15. RNDr. Pavel Štrof: Využití geochemických simulačních modelů pro stanovení podmínek mobility vybraných minoritních kontaminantů. ˆ 26.4.2016
 16. Ing. Josef Černohorský: Možnosti uplatnění elektrodynamického pohonu rozvádění na dopřádacích strojích. ˆ 26.4.2016Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav