Přihlásit

Individuální studijní plán

Studium v DSP probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele, případně i za účasti konzultanta. ISP je základním dokumentem individuální odborné přípravy studenta DSP. Tento dokument stanoví:

 • předměty a jejich náplň, předpokládané termíny zkoušek a upřesnění konkrétních studovaných oblastí (zpravidla předmět teoretického základu, dva odborné předměty a předmět zaměřený na anglický jazyk a psaní odborných publikací)
 • téma vědeckého bádání nebo tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, které definuje otevřené problémy z dané oblasti a tím vymezuje téma tvořící základ disertační práce,
 • navrhovanou stáž nebo praxi v zahraničí.

Individuální studijní plán sestavuje student se školitelem, případně i s konzultantem, v souladu s ustanoveními Studijního a zkušebního řádu TUL a předkládá jej ke schválení příslušné Oborové radě (OR). O výsledku je student i školitel informován.

Kontrola studia:

V souladu se SZŘ TUL čl. 15 odst. 2-8 předkládá školitel každoročně OR hodnocení plnění ISP studentem v uplynulém akad. roce. Na začátku prosince je studijním oddělením (SO) rozeslán formulář Roční hodnocení studenta DSP všem školitelům a doktorandům. Školitel se vyjadřuje k plnění úkolů, složení zkoušek, rozpracovanosti disertační práce, publikační činnosti a navrhuje opatření. Po doplnění stanoviska vedoucího školícího ústavu je roční hodnocení předáno na SO v předepsaném termínu (první týden v lednu).  SO předá roční hodnocení příslušné OR k projednání, kde se konstatuje plnění ISP a povinností a OR vydá doporučení děkanovi. SO informuje jednotlivé studenty a školitele o výsledku projednání OR.

Důležité odkazy:

 • Formuláře
 • Seznam studijních okruhů a předmětů v DSP NANO (URL zde)
 • Volná témata disertačních prací oborů AVI, NANO a TK (zde)

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav