Přihlásit

Směrnice děkana FM

Směrnice děkana č. 1/2022 – Pravidla pro realizaci příchozích a odchozích mobilit na FM (účinnost od 1. 10. 2022)
---------------------------------------------

Směrnice děkana č. 2/2022 o stipendiích studentů bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
TU v Liberci
(účinnost od 12.9.2022)

Directive of the Dean No. 2/2022 – Guidelines for awarding scholarships to students of Bachelor’s and Master’s Study Programmes at the Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies at TUL; valid from 12.9.2022
---------------------------------------------

Směrnice děkana č. 3/2020 o garantech studijních programů a oborů a o oborových komisích na FM (revize 01; účinnost od 25.10.2023)

------------------------------------------------------------------------------------------
Směrnice děkana č. 2/2020 – Statut Ceny Jiřího Zelenky (účinnost od 22.6.2020)
------------------------------------------------------------------------------------------

Směrnice děkana č. 1/2020 o organizaci doktorských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize 01, účinnost od 1.7.2021)

Studenti, kteří k datu 1. 7. 2021 již absolvovali SDZ, se pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce řídí směrnicí č. 2/2016 (viz dole).

Directive of the Dean No. 1/2020 on the organisation of doctoral study programmes at the Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies (R01; valid from 1.7.2021)

Students who passed the SDE before 1 July 2021 shall be governed by Directive No. 2/2016 for the submission of their application for defence of their DTH.
------

Směrnice děkana č. 3/2019 – Přehled režijních nákladových středisek Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (účinnost od 31.1.2019)
------

Směrnice děkana č. 2/2019 – Přehled pracovišť Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (účinnost od 31.1.2019)
------

Směrnice děkana č. 1/2019 k organizaci předmětů Projekt, Bakalářská práce a Diplomová práce (revize 02, účinnost od 17.5.2023)
------

Směrnice děkana č. 1/2017 – Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (účinnost od 1.6.2018)
------

Směrnice děkana č. 4/2016 – o udělování titulu Fakultní školy Fakulty mechatroniky informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
Příloha č. 1
Příloha č. 2
------

Směrnice děkana č. 3/2016 – Přiznání stipendií studentům doktorského studia studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize 06, účinnost od 12.9.2022)

Directive of the Dean No. 3/2016 – Guidelines for Awarding Scholarships to Doctoral Students at the Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies
(R06; valid from 12. 9. 2022)

------
Směrnice děkana č. 2/2016 – Organizace doktorských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
(revize směrnice, účinnost od 1.9.2017)

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav