Přihlásit

Směrnice děkana FM

Směrnice děkana č. 3/2019 - Přehled režijních nákladových středisek Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (účinnost od 31.1.2019)

Směrnice děkana č. 2/2019 - Přehled pracovišť Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (účinnost od 31.1.2019)

Směrnice děkana č. 1/2019 - Směrnice k organizaci předmětů Projekt, Bakalářská práce a Diplomová práce (účinnost od 8.1.2019)

Směrnice děkana č. 2/2017 - Stipendia za vynikající studijní výsledky studentů bakalářských a navazujících studijních programů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize směrnice, účinnost od 11.6.2019)

Směrnice děkana č. 1/2017 - Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (účinnost od 1.9.2017)

Směrnice děkana č. 5/2016 - o garantech studijních oborů a o oborových komisích (revize směrnice, účinnost od 1.7.2018)

Směrnice děkana č. 4/2016 - o udělování titulu Fakultní školy Fakulty mechatroniky informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Směrnice děkana č. 3/2016 - Přiznání stipendií studentům doktorského studia studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize směrnice, účinnost od 1.6.2019)

Directive of the Dean No. 3/2016 - Guidelines for granting scholarships to doctoral students at the Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies (revision 04, valid from June 1st, 2019)

Směrnice děkana č. 2/2016 - Organizace doktorských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize směrnice, účinnost od 1.9.2017)

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav