Přihlásit

Směrnice děkana FM

Směrnice děkana č. 3/2020 o garantech studijních programů a oborů a o oborových komisích na FM (účinnost od 18.8.2020) 

Směrnice děkana č. 2/2020 – Statut Ceny Jiřího Zelenky (účinnost od 22.6.2020)

Směrnice děkana č. 1/2020 o organizaci doktorských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize 01účinnost od 1.7.2021)

Studenti, kteří k datu 1. 7. 2021 již absolvovali SDZ, se pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce řídí směrnicí č. 2/2016 (viz dole).

Směrnice děkana č. 3/2019 – Přehled režijních nákladových středisek Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (účinnost od 31.1.2019)

Směrnice děkana č. 2/2019 – Přehled pracovišť Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (účinnost od 31.1.2019)

Směrnice děkana č. 1/2019 k organizaci předmětů Projekt, Bakalářská práce a Diplomová práce (revize 01, účinnost od 1.10.2021)

Směrnice děkana č. 2/2017 – Stipendia za vynikající studijní výsledky studentů bakalářských a navazujících studijních programů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize směrnice, účinnost od 8.10.2021)

Směrnice děkana č. 1/2017 – Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (účinnost od 1.9.2017)

Směrnice děkana č. 4/2016 – o udělování titulu Fakultní školy Fakulty mechatroniky informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Směrnice děkana č. 3/2016 – Přiznání stipendií studentům doktorského studia studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize 05, účinnost od 1.7.2021)

Směrnice děkana č. 2/2016 – Organizace doktorských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize směrnice, účinnost od 1.9.2017)

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav