Přihlásit

Směrnice děkana FM

Směrnice děkana č. 3/2020 o garantech studijních programů a oborů a o oborových komisích na FM (účinnost od 18.8.2020) 

Směrnice děkana č. 2/2020 – Statut Ceny Jiřího Zelenky (účinnost od 22.6.2020)

Směrnice děkana č. 1/2020 o organizaci doktorských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize 01účinnost od 1.7.2021)

Studenti, kteří k datu 1. 7. 2021 již absolvovali SDZ, se pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce řídí směrnicí č. 2/2016 (viz dole).

Směrnice děkana č. 3/2019 – Přehled režijních nákladových středisek Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (účinnost od 31.1.2019)

Směrnice děkana č. 2/2019 – Přehled pracovišť Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (účinnost od 31.1.2019)

Směrnice děkana č. 1/2019 k organizaci předmětů Projekt, Bakalářská práce a Diplomová práce (revize 01, účinnost od 1.10.2021)

Směrnice děkana č. 2/2017 – Stipendia za vynikající studijní výsledky studentů bakalářských a navazujících studijních programů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize směrnice, účinnost od 8.10.2021)

Směrnice děkana č. 1/2017 – Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (účinnost od 1.9.2017)

Směrnice děkana č. 4/2016 – o udělování titulu Fakultní školy Fakulty mechatroniky informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Směrnice děkana č. 3/2016 – Přiznání stipendií studentům doktorského studia studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize 05, účinnost od 1.7.2021)

Směrnice děkana č. 2/2016 – Organizace doktorských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (revize směrnice, účinnost od 1.9.2017)

Hlavní partneři
  • ČEZ
    ČEZ
  • Škoda Auto
    Škoda Auto
Partneři
  • ABB
    ABB
  • Actis
    Actis
  • Adient
    Adient
  • INISOFT
    INISOFT
  • MicroNova
    MicroNova
  • RS Components
    RS Components
  • Siemens
    Siemens
Školy
  • SPŠ a VOŠ Jičín
    SPŠ a VOŠ Jičín
  • SPŠ Česká Lípa
    SPŠ Česká Lípa
  • SPŠSE a VOŠ Liberec
    SPŠSE a VOŠ Liberec
  • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
    SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  • SPŠ Mladá Boleslav
    SPŠ Mladá Boleslav