Přihlásit

Zadávání témat BP+DP

Pokyny pro zadání a zpracování témat BP+DP na FM

Účelem těchto pokynů je popsat postup při zadávání závěrečných prací na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Pro zadání, zpracování a odevzdání závěrečných prací jsou vždy závazné:

- směrnice rektora č. 5/2018   (https://doc.tul.cz/113670 )

- směrnice děkana č. 1/2019   (https://www.fm.tul.cz/document/1296 )

Témata je možné zadávat od začátku května pro následující ak. rok.

Vedoucí práce má možnost, jak připravit téma práce

- zadáním tématu do fakultní aplikace BPDP (https://www.fm.tul.cz/bpdp )

- přímou domluvou se studentem na konkrétním zadání

V případě zadání tématu do BPDP vedoucí vyplní v aplikaci požadované údaje. Pokud si některý student téma vybere, domluví se spolu na upřesnění a stanoví dílčí body zadání. Dále se předepíše studijní literatura (alespoň 3 tituly) a definuje název tématu v českém a anglickém jazyce. Po té je potřeba zadat téma do IS/STAG. Podle domluvy se studentem je možné

- aby téma do STAGu zadal student. Vedoucí práce pak zadané téma ve STAGu zkontroluje (případně upraví) a schválí (!)

- zadat přímo do STAGu v roli vyučující (téma Zadané vyučujícím)

Pro téma zadané ve STAGu a schválené vyučujícím následuje schvalovací proces (garant oboru, vedoucí pracoviště a děkan - lze sledovat ve STAGu) a následně pověřený pracovník pracoviště převede Téma VŠKP na Kvalifikační práci (tím se z tématu stane skutečné zadání práce).

Pozn.: Pokud student neodevzdá práci v roce zadání (případně neobhájí práci u SZZ) a domluví se s vedoucím práce na pokračování beze změny zadání (v případě neúspěchu u SZZ je dáno doporučením komise), je možné místo opakovaného zadání Tématu VŠKP ve STAGu podat žádost o prodloužení doby platnosti zadání Kvalifikační práce. Žádost podá vždy student, a to pouze elektronicky prostřednictvím STAGu (jiný typ žádosti ...), přičemž se do Důvodu žádosti uvede celé jméno vedoucího práce s informací, že vedoucí s prodloužením souhlasí.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav