Přihlásit

Zkouška z odborného předmětu

Pro splnění studijní části doktorského studijního programu studenti skládají zkoušky z předmětů uvedených v ISP. Na předepsané zkoušky se studenti připravují dle pokynů garanta nebo vyučujícího předmětu (návštěvou přednášek, samostudiem, odbornými konzultacemi) v souladu s individuálním studijním plánem, Studijním a zkušebním řádem TUL a příslušnou směrnicí děkana. Zkoušky z předmětů ISP jsou veřejné a skládají se před komisí. Zkouší vyučující předepsaný ISP a/nebo garant předmětu, doporučena je přítomnost člena příslušné Oborové rady ev. dalších odborníků, přítomen může být též školitel.

Student má povinnost složit zkoušky z předmětů do dvou let od nástupu do doktorského studia (bez započítání doby přerušení a stáží).

Pokyny k vykonání odborné zkoušky v doktorském studiu

Po absolvování odborné zkoušky zkoušející (garant nebo vyučující předmětu) připraví "Zápis o vykonání odborné zkoušky v DSP", doplní podpisy všech zúčastněných a ve spolupráci se studijním oddělením (SO) zapíše výsledek zkoušky studentovi do IS STAG. Student obdrží originál dokumentu a kopii doručí školiteli a na SO k dalšímu zpracování a archivaci.

Formuláře pro odbornou zkoušku v DSP (zde)

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav