Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia


Harmonogram státních závěrečných zkoušek (SZZ) - červen 2023

The Schedule of the State Final Examination - June 2023

Standardní průběh státní závěrečné zkoušky (SZZ) v bakalářských studijních programech

SZZ se skládá z obhajoby bakalářské práce (BP) a odborné rozpravy, průběh SZZ řídí předseda komise, nebo jím pověřený člen komise.

Celková doba je plánována na 50 minut, z toho:

 • Prezentace BP (včetně případného předvedení softwarového nebo hardwarového výstupu) - do 10 min
 • Posudky, zodpovězení dotazů a další diskuse k BP - celkem cca 15 min
 • Odborná rozprava zaměřená zvláště na tématické okruhy studijního oboru - cca 20 min
 • Hodnocení průběhu SZZ komisí a sdělení celkového výsledku SZZ  - cca 5 min


Zpravidla na konci každého dne konání SZZ jsou studenti seznámeni s dílčími výsledky SZZ (známky z obhajoby BP, odborné rozpravy a celkový prospěch).
K dispozici je počítač a datový projektor. Je žádoucí, aby si student po dohodě s tajemníkem komise připravil, resp. vyzkoušel předem (mimo časový harmonogram SZZ) prezentaci BP.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
 • Trask
  Trask
 • T-MC66
  T-MC66
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav