Přihlásit

Studijní programy

Nově akreditované studijní programy (od roku 2019):


Stávající studijní programy a obory:

Studijní program: B3901 Aplikované vědy v inženýrství

V tomto studijním programu je akreditován studijní obor:

Studijní program: B2612 Elektrotechnika a informatika

V tomto studijním programu jsou akreditovány dva studijní obory (každý v prezenční i kombinované formě studia):

Studijní program: B2646 Informační technologie

V tomto studijním programu je akreditován studijní obor:

Studijní program: B3942 Nanotechnologie

V tomto studijním programu je akreditován studijní obor:


 • Studijní programy jsou tříleté se studiem organizovaným v šesti semestrech.
 • Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úplné střední vzdělání zakončené maturitou, resp. odpovídající vzdělání zahraniční.
 • Po úspěšném absolvování studia je udělen titul Bc.
 • Studijní plán je v každém semestru sestaven z povinných předmětů a případně také z předmětů povinně volitelných, ze kterých si student volí tak, aby dosáhl předepsaného počtu kreditů.
 • Student je povinen získat za první semestr studia alespoň 10 kreditů, za první rok studia alespoň 40 kreditů a v každém dalším roce studia alespoň 30 kreditů. Nesplnění některé z těchto podmínek je důvodem k ukončení studia.
 • Pro absolvování studia musí student získat minimálně 180 kreditů (dle skladby předmětů ve studijním plánu) a úspěšně vykonat státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.
 • Pro výuku předmětu  „Odborná angličtina“ se předpokládají základní znalosti anglického jazyka, kurzy pro začátečníky se neotevírají.
 • Kombinovaná forma studia obsahuje část prezenční výuky a část distanční formy studia (samostudium). Výuka pro prezenční část probíhá v rámci každého semestru jednou za 14 dní v pátek a v sobotu v prostorách univerzity. Pro distanční část jsou vedle klasické literatury v bohaté míře připraveny i elektronické studijní materiály, přičemž většina předmětů využívá i e-learningový způsob výuky.

Charakteristiky jednotlivých programů a oborů včetně studijních plánů jsou uvedeny v informačním systému IS/STAG a v každoročně vydávané brožuře Informace o studiu

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav